WELCOME TO

 

MANCHESTER PUBLISHING INC.

 

 

www.manchesterpublishing.com

 

www.miryamroche.com

 

www.manchesterpublishingbooks.com

(to buy books, ebooks, and music directly from Manchester Publishing Inc.)

 

                                     

     Merry Christmas                                         Regawaiiton Queen 1     

 MUSIC: Regawaiiton Queen 1

300 Wai Nani Way Suite 2311
Honolulu, HI 96815

ph: (808) 237-9784

Copyright 2011 MANCHESTER PUBLISHING INC. All rights reserved.    

Web Hosting by Yahoo!

300 Wai Nani Way Suite 2311
Honolulu, HI 96815

ph: (808) 237-9784